Stopka redakcyjna

publisher

company FE-MA-TECH. Maschinen und Verleimsysteme
   
  Daimlerring 45
  32289 Rödinghausen, Niemcy
   
Tel +49 (0) 5223 493298
faks +49 (0) 5223 493299
e-mail office@fematech.com
Prezes zarządu Karin Feldkötter
   
   
Nr identyfikacyjny VAT DE224984331
 
Technik Netkonzept Online
Selhorst 2
59387 Ascheberg
www.netkonzept-online.de
   
  Projektowanie stron internetowych, programowanie w PHP:
Thomas Witthoff
   
Źródła obrazów Własne zdjęcia

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub o charakterze ideowym spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z prezentowanych informacji względnie przez korzystanie z błędnych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić winy w postaci celowego lub rażącego niedbalstwa. Nasze oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości oferty oraz czasowego lub trwałego usunięcia oferty bez podania przyczyny.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do innych stron internetowych („linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadku, w którym autor posiadałby wiedzę o treściach i byłoby technicznie możliwym i wykonalnym, by zapobiegł on korzystaniu z treści, o ile byłyby nielegalne.
Autor w związku z tym wyraźnie oświadcza, że w momencie ustanawiania odsyłaczy właściwe strony powiązane za ich pomocą nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na bieżący i przyszły kształt zalinkowanych/powiązanych stron oraz ich treści. Dlatego niniejszym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się linki / powiązane strony, które zostały zmienione po zamieszczeniu linka. Stwierdzenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej strony internetowej, jak również do obcych wpisów w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną na skutek wykorzystania lub niewykorzystania tego typu oferowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której zostało się skierowanym, a nie ten, który za pośrednictwem linków jedynie wskazuje na tego typu publikacje.

3. Prawo autorskie i znaki towarowe
Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich odnoszących się do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, wykorzystywać tworzone przez niego samego grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po wolne od tantiem grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe podane w ramach niniejszej strony internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają bez ograniczeń przepisom właściwego prawa o ochronie znaków towarowych oraz prawa własności w odniesieniu do ich prawnych właścicieli. Z samego faktu korzystania z danej nazwy nie należy wyciągać wniosków, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych i opublikowanych przez autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub używanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest, bez uprzedniej zgody autora, zabronione.

4. Ochrona danych
O ile istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych w ramach strony internetowej (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika następuje na zasadzie dobrowolności.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której użytkownik został przekierowany na niniejszą stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania dokumentu nie są zgodne całkowicie lub częściowo z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych postanowień.

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona danych osobowych użytkownika leży nam bardzo na sercu. W tym miejscu pragniemy poinformować użytkownika o ochronie danych w naszej firmie. Naturalnie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych określonych w niem. ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawie o telemediach (TMG) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych.
Jeśli chodzi o dane osobowe, użytkownik może nam w pełni zaufać. Są one szyfrowane przy użyciu systemów zabezpieczeń cyfrowych i przesyłane do nas. Nasze strony internetowe są chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych za pomocą środków technicznych.

Przedmiot ochrony danych
Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG są nimi indywidualne informacje dotyczące relacji osobowych bądź rzeczowych określonej lub też możliwej do określenia osoby fizycznej. Obejmują one np. informacje, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, w stosownych przypadkach także dane dotyczące użytkowania, takie jak adres IP.

Zakres gromadzenia i przechowywania danych
Zasadniczo nie jest wymagane podawanie danych osobowych, by móc korzystać z naszej strony internetowej. Jednakże nasze usługi możemy faktycznie świadczyć jedynie wówczas, gdy uzyskamy dane osobowe użytkownika. Odnosi się to zarówno do wysyłania materiałów informacyjnych lub zamówionych towarów, jak również odpowiedzi na indywidualne zapytania.
Jeśli użytkownik zwraca się do nas o wyświadczenie usługi lub wysłanie towaru, gromadzimy i przechowujemy jego dane osobowe zasadniczo tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług lub wykonania umowy. W tym celu może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika przedsiębiorstwom, z których usług korzystamy w związku z świadczeniem usług lub wykonaniem umowy. Są to np. firmy transportowe lub inni usługodawcy serwisowi.
Po pełnym wykonaniu umowy dane użytkownika są blokowane, a następnie usuwane po upływie okresu określonego w przepisach podatkowych oraz prawa handlowego, o ile użytkownik wyraźnie nie zgodzi się na dalsze wykorzystywanie danych.
Jeśli użytkownik zaloguje się do naszego newslettera za pomocą adresu e-mail, adresu tego będziemy używać także do celów reklamowych, bez związku z umową, dopóki użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji newslettera.
Gromadzenie i zapisywanie danych związanych z użytkowaniem
Chcąc zoptymalizować naszą stronę internetową, gromadzimy i przechowujemy dane takie jak: data i czas wejścia na stronę, strona, z której użytkownik wszedł na naszą stronę itp., o ile użytkownik nie sprzeciwi się takiemu gromadzeniu i przechowywaniu danych. Odbywa się to anonimowo, bez osobistego identyfikowania użytkownika strony. Profile użytkowników mogą być tworzone za pomocą pseudonimów. Tutaj również nie ma powiązania między stojącymi za pseudonimem osobami fizycznymi a zgromadzonymi danymi o użytkowaniu. W celu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użytkowania stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i służą do przechowywania informacji statystycznych, takich jak system operacyjny, program używany do korzystania z Internetu (przeglądarka), adres IP, wcześniej odwiedzana strona internetowa (Referrer-URL) oraz czas. Dane te zbierane są wyłącznie do celów statystycznych w celu dalszej optymalizacji naszej strony internetowej oraz uatrakcyjnienia naszych ofert internetowych. Gromadzenie i przechowywanie odbywa się wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie daje podstaw do identyfikacji użytkownika jako konkretnej osoby fizycznej.
Wykorzystywanie danych związane z konkretnym celem
Stosujemy się do zasady wykorzystywania i gromadzenia danych w związku z konkretnym celem, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, które on nam wskazał. Dalsze przekazanie danych osobowych osobom trzecim nie ma miejsca bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne do wyświadczenia usługi lub wykonania umowy. Przekazywanie danych instytucjom państwowym i organom uprawnionym do uzyskania informacji odbywa się wyłącznie w ramach ustawowego obowiązku informacyjnego lub na mocy orzeczenia sądowego w sprawie przekazania informacji.
Wewnątrzfirmową ochronę danych również traktujemy bardzo poważnie. Zaangażowani pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów prawnych o ochronie danych.
Prawo do informacji i odstąpienia
Na życzenie, bez podawania przyczyn, użytkownik otrzyma bezpłatną informację o zapisanych przez nas danych na jego temat. Użytkownik może zawsze zablokować zgromadzone przez nas dane, poprawić je lub usunąć, a także nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych w postaci anonimowej lub pod pseudonimem służących optymalizacji naszej strony internetowej. Zawsze i bez podawania przyczyn można wycofać udzieloną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Chętnie i w dowolnym momencie odpowiemy na dalsze pytania związane z naszą polityką ochrony danych oraz przetwarzaniem danych osobowych.