Systemy klejenia na gorąco

Serwis z zakresu systemów klejenia na gorąco wszelkiego rodzaju obejmuje następujące elementy:

 • Kompletny demontaż (w zależności od agregatu)
 • Czyszczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych
 • Przegląd wszystkich mechanicznych elementów konstrukcyjnych np. pod kątem zużycia
 • Przegląd prawidłowości działania całej instalacji elektrycznej
 • Wymiana wadliwych elementów konstrukcyjnych (np. tulei, uszczelek, elementów grzewczych)
 • Powłoki lub lakier
 • Kompletny montaż
 • Test funkcjonalny z protokołem z przeglądu i kontrolą instalacji elektrycznej
 • Opracowana przez nas procedura czyszczenia sprawdziła się tysiące razy. Czyścimy i naprawiamy wszystkie typy jednostek klejących, np. aplikatory toczne firm Homag*, IMA*, Brandt* etc. Transportujesz klej do obrabianego przedmiotu za pomocą urządzenia dyszowego firmy UES*, Nordson*, Robatech*, HHS* etc.? Dysponujemy rozwiązaniem i kompetencjami w zakresie jakości.

  W celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu procedur i procesów produkcyjnych wymagane są: konserwacja, serwisowanie i czyszczenie przeprowadzane regularnie. Są one podstawą wysokiej dostępności Twoich urządzeń produkcyjnych, minimalizując usterki i tym samym przyczyniając się do redukcji kosztów.

  Aby Twoja firma mogła zminimalizować lub wyeliminować czas przestoju, oferujemy tzw. konserwację prewencyjną. Regularny serwis najwyższej jakości, który się opłaca. Sprawdzamy Twoje urządzenie / Twój agregat pod kątem mechaniki, elektryki i pneumatyki i dzięki temu możemy wcześnie rozpoznać, które elementy konstrukcyjne muszą zostać wymienione.

  Gwarantujemy w ten sposób niezakłócony przebieg procesów produkcyjnych i optymalne warunki dla obróbki.
  Twoja korzyść będzie polegała na tym, że prace związane z naprawami i konserwacją będziesz mógł odpowiednio wcześniej uwzględnić w planowaniu produkcji.

  Ponadto oferujemy również natychmiastowe naprawy awarii maszyn lub planowe prace konserwacyjne w czasie wakacji, weekendów lub wymianę agregatu.