Topielniki do worków

Niezależnie od tego, jakiej oklejarki do krawędzi używasz, FE-MA-TECH® umożliwia dostosowanie maszyny do obróbki z klejem PUR.

  • IMA, Homag, Brandt, Hebrock, OTT, Felder – zmodyfikujemy Twoją maszynę, tak iż będzie kompatybilna z klejem PUR, a przy tym całkowicie hermetyczna
  • Pod poszczególnymi punktami umieszczono dla celów poglądowych rozmaite topielniki PUR.

    Funkcjonalność:

  • Klej PUR transportowany jest z topielnika workowego za pomocą pompy zębatej poprzez wąż grzewczy FE-MA-TECH® do urządzeń aplikacyjnych (IMA, Homag itp.) i uszczelniany za pomocą zaworu w pokrywie urządzenia aplikacyjnego.